lördag 31 oktober 2009

David Nutt sparkad

David Nutt, mannen bakom bland annat hästasy och listan där alkohol räknades som femte farligaste och nikotin som nionde farligaste drogerna i samhället har tvingats lämna sin post som ordförande hos statliga Advisory Council on the Misuse of Drugs - från BBC:

Earlier this week, Prof Nutt used a lecture at King's College, London, to say that smoking cannabis created only a "relatively small risk" of psychotic illness and it was actually less harmful than nicotine or alcohol.

But on Friday he was forced to quit after receiving a letter from Home Secretary Alan Johnson who said his comments had undermined the scientific independence of the council.

Grunden till avskedandet verkar ytterst förutsägbart vara att Gordon Brown piluttabestämt sig för att cannabis skulle rankas en klass farligare än tidigare, vilket Nutt på vetenskapliga grunder motsatt sig och debatterat offentligt.

(Via Chris Dillow)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Enligt professor Neil McKeganey: The Challenge to UK Drug Policy, så hade bara 36,7 % av de tillfrågade svarat på den enkät som låg till grund för Nutts lista över drogers farlighet.

Att dra bestämda slutser med ett så stor bortfall som 63,3% är mycket tveksamt.

Pierced1 sa...

Det beror snarare på hur stor populationen är som testet skall bedömas mot och hur stort stickprovet egentligen var än hur många som inte gjorde testet.

apa tycka, apa skriva sa...

> Det beror snarare på hur
> stor populationen är som
> testet skall bedömas mot och
> hur stort stickprovet
> egentligen var än hur många
> som inte gjorde testet.

Nej. Vad en undersöknings giltighet beror på är väsentligen att stickprovet är slumpmässigt uttaget. Storleken på stickprovet är irrelevant så länge det är större än pyttelitet, och storleken på den undersökta populationen spelar aldrig någon roll.

Bortfall påverkar typiskt ett stickprovs slumpmässighet negativt; det är vanligen en viss typ av svarande som faller bort.