torsdag 2 juli 2009

Dödade och svårt skadade i trafiken 1956-2008

För att uppdatera tidigare inlägg [samtliga diagram i inlägget klickbara för förstoring] - statistik via Vägverket:
Jämfört med 1956 hade alltså 2008 antalet dödade per fordon minskat med ~93 procent, svårt skadade per fordon med ~81 procent, dödade per capita med ~65 procent och allvarligt skadade per capita med ~11 procent.

Ett så långt tidsperspektiv som ovan gör dock att skillnaden senare år försvinner i sammanhanget, så motsvarande diagram med senare startpunkter:

1970-2008:
1980-2008:
1990-2008:
2000-2008:
Och för den som undrar över trafikåret 2009 så följer jag det på månadsbasis - senaste publicerade statistik här - fram till och med maj dog 34 färre i trafiken 2009 jämfört med 2008 (121 jämfört med 155).

Inga kommentarer: