torsdag 27 augusti 2009

Sossetricket

Regeringen fortsätter mittentrampandet - från SvD:

Man föreslår inga plusjobb, men dock att avsätta drygt två miljarder kronor till 40000 platser i vad som kallas Lyftet, en ”ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal verksamhet samt inom vissa ideella organisationer.”

Synen på Ams förmåga har uppenbarligen också förändrats, då man vill lägga ”620 miljoner för 12000 nya platser inom coachning, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling”, samt ”225 mkr för 1000 nya platser i arbetsmarknadsutbildning”.


Paketet innebär vidare 10000 nya komvuxplatser, till en kostnad om två miljarder kronor, 10000 nya högskoleplatser, för lika mycket till, samt utbyggd yrkeshögskola. Totalt omfattar satsningarna 8,4 miljarder kronor.

Alla som någonsin haft någonting att göra med någon som ens kommit i närheten av sådana åtgärder vet att de är komplett odugliga och ren manipulering av arbetslöshetssiffrorna, och de högre studierna innebär oftast inte mycket mer än ytterligare lånesättning för de inblandade - eller i Vesslans tappning:
Socialdemokraterna sitter dock självfallet inte nöjda trots detta - från Thomas Bodströms blogg:

Fakta om vilka som har tjänat på regeringens skattesänkningar tål att upprepas. Det här är Riksdagens utredningstjänst som i diagram visar den genomsnittliga förändringen av nettoinkomsten på grund av regeringens politik för olika inkomstgrupper 2007-2009.

Och så bilden:
Samtliga inkomstgrupper har alltså tjänat på den förda politiken.

Vidare på den vägen - från Leif Lundberg, via Toxiska Epistlar via Cornucopia? [bilden klickbar för förstoring]:
Alliansen har gjort mycket som förtjänar kritik, men skattesänkningar fungerar, helt enkelt.

Inga kommentarer: