tisdag 3 april 2007

1: heroin, 5: alkohol, 9: tobak, 11: cannabis

David Nutt (var han verkligen tvungen att heta så?) har tillsammans med ett forskningslag genomfört en studie angående vilka droger som är farligast.

Här är listan de kom fram till (via MSNBC):

1. Heroin
2. Cocaine
3. Barbiturates
4. Street methadone
5. Alcohol
6. Ketamine
7. Benzodiazepines
8. Amphetamine
9. Tobacco
10. Buprenorphine
11. Cannabis
12. Solvents
13. 4-MTA
14. LSD
15. Methylphenidate
16. Anabolic steroids
17. GHB
18. Ecstasy
19. Alkyl nitrates
20. Khat

Det borde inte dröja särskilt många år innan det lyfts en riktig debatt om vad som ska förbjudas och inte förbjudas i samhället. Återstår dock att se hur sargat samhället är på den fronten sedan tidigare vanskötsel.

Och är det någon som vill läsa en artikel angående en forskningsrapport som motstrider teorin att lättare droger leder till tyngre droger så har MSNBC en sådan här.

Inga kommentarer: