lördag 24 oktober 2009

Generation television

På tv-temat har jag tidigare mest skrivit om det döende tv-intresset (länkar i slutet av inlägget), men det är på basis av den fullkomligt genomhorribla betalningsmetoden snarare än tekniken, vilken naturligtvis var spektakulär för sin tid.

Treehugger
skriver om tv:ns intåg i samhället, med tillhörande diagram:
Treehugger väljer dock att rubricera inlägget "Graph of the Day: Television Makes You Poor", och alldeles bortsett från att sambandet till att börja med inte är särskilt imponerande och att korrelation inte är detsamma som kausalitet så ogillar jag den infallsvinkeln.

Betydligt intressantare är då rapporten Coffee, consumer choice, and the consequences of Columbus, där författarna försöker uppskatta hur mycket tillgång till nya varor betytt för välfärden - ur rapporten [klickbar för förstoring]:
De mätobjekt som mest liknar tv:n är persondatorn (3,5-4 procent) och internet (2-3 procent), så jag antar att även tv:n hamnar någonstans mellan 3 och 4 procent ökad välfärd.

Det kan även noteras hur häpnadsväckande mycket främst importen av socker och te beräknas ha inneburit för dåtidens befolkning och alltså återigen vad begränsad marknadseffektivitet innebär för välbefinnandet.

Tidigare inlägg om tv:
- TV-tittande första halvåret 2009
- Trender i tv-tittande
- Hur stor andel av hushållen betalar egentligen tv-avgiften?
- KPI-justerad tv-avgift per nyttjad tidsenhet 1994-2008
- TV-tittandet i diagram

Inga kommentarer: