torsdag 8 oktober 2009

Dubbdäckslarm

Miljö- och trafikborgarråd Ulla Hamilton (m) i Aftonbladet:

Vi har försökt lösa problemet genom att spola gator, genom kemisk bindning och genomfört informationskampanjer för att få bilisterna att minska dubbdäcksanvändningen. Men det hjälper inte. Därför tar vi nu ett första steg, när regeringen ger oss verktygen, och reglerar dubbdäcksanvändningen på Hornsgatan från och med 1 januari 2010.

Till att börja med kan det noteras att "andelen bilister som oftast eller alltid kör med odubbade vinterdäck" ökat med runt 10 procent bara mellan 2004 och 2007 - från Miljöbarometern:
Vidare angående luftkvalitet - samtliga diagram som Miljöbarometern anger (utom metaller i mossa som innehåller för många diagram och inte känns tillräckligt relevant; det kan dock noteras att trenden inom det området är att: "Den generella förändringen är att halterna sjunker") [diagrammen klickbara för viss förstoring]:

PM10, 2000-2008:
PM2,5, 1999-2008 (gränsvärde enligt EU-direktiv: 25 µg/m3):
Kvävedioxid 1992-2008:
Kolmonoxid, 1990-2008:
Svaveldioxid, Södermalm, 1967-2008:
Bensen, 1994-2004:
Bens(a)pyren, mätt på Hornsgatan, 1994-2008:
Toluen, 1994-2004:
Bly i luft, innerstaden, 1989-2004:
Ozon i luft, 1986-2008:
Och samtliga ovanstående diagram ihopslagna till ett, med respektive angiven förstamätning som index 100 (det bör även noteras att antalet invånare och fordon ökat stadigt under åren) [klickbart för förstoring]:
Och ur DN:

Nästa vinter utvidgas förbudet troligen till hela Södermalm. Trafik- och miljöborgarrådet Ulla Hamilton utesluter inte ett dubbdäcksförbud i hela innerstaden på lite sikt.

Sådana uttalanden är som skräddarsydda för att få annars statstrogna medborgare att vakna upp och ifrågasätta hur mycket staten egentligen borde vara med och peta i, och det är definitivt inte en dag för tidigt.

Inga kommentarer: