torsdag 26 mars 2009

Trafiken och koldioxiden

Naturvårdsverket släppte i dagarna rapporten Index över nya bilars klimatpåverkan 2008 (pdf), och det är en i mitt tycke välskriven och läsvärd rapport, oavsett om man anser att koldioxid är ett klimathot eller ej.

Ur rapporten [klickbara diagram]:Sverige ligger alltså runt åtta år efter EU25 vad gäller koldioxidutsläpp från nya bilar. En del av det förklaras självfallet av skillnaden i klimat. Det bör även noteras att siffran ovan är begränsad - ur rapporten:

När hänsyn tas både till låginblandning och till klimatnyttan av etanol- och gasbilar, enligt avsnitt 3.1.2, reduceras de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya bilar till 146 g/km.

Gissningsvis utgörs den svenska puckeln/platån av stadsjeepstrenden.

Bensinbilen fasas alltså ut långt snabbare än åtminstone jag hade antagit. Enligt Naturvårdsverkets beräkningar gällande 2008 reduceras för övrigt "klimatpåverkan" med 56 procent med etanolbilar och med 44 procent för gasbilar, jämfört med bensinbilar (det finns ingen beräkning gällande dieselbilar).

Naturvårdsverkets siffror från första diagrammet i det här inlägget, tillsammans med Vägverkets siffra gällande fordon i trafik (snittsiffror per år, 2007 års slutsiffra använd för 2008 då nyare data saknas) och SCB:s befolkningssiffra för 2008:
Antalet bilar i trafik har alltså ökat med ungefär 22 procent (och med all sannolikhet mer än så, då 2007 års slutsiffra använts istället för medelvärdet 2008) sedan 1990, och samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med ungefär 1 procent, vilket ger att koldioxidutsläppen per fordon minskat med ungefär 19 procent.

Inga kommentarer: