söndag 6 september 2009

Malignt melanom, igen

Jag har tidigare skrivit om malignt melanom-larmandet, men Socialstyrelsens rapport Dödsorsaker 2007 (pdf) presenterar siffrorna så stiligt att det tarvar ytterligare ett inlägg.

Först: Dödstal per capita, hela befolkningen [samtliga diagram klickbara för förstoring]:Jämfört med 1990 dog alltså per capita 38 procent fler kvinnor och 33 procent fler män av malignt melanom 2007.

Ovanstående diagram missar dock helt att visa att befolkningen blivit äldre - motsvarande siffror för åldersgruppen 15-74 år: Mellan 1990 och 2007 har alltså dödsfrekvensen från malignt melanom i åldersgruppen 15-74 år ökat med 4,7 procent för män och noll komma noll procent för kvinnor, vilket skiljer sig en smula från siffrorna i DN-debattartikeln jag kommenterade i förra malignt melanom-inlägget:

Dödligheten i malignt melanom har ökat under flera decennier. Männens dödstal i sjukdomen har sedan 1987 ökat med 40 procent och kvinnornas med 20 procent.

Siffrorna mellan 1987 och 1990 skrivs av outgrundlig anledning inte ut i rapporten, men de finns med i Socialstyrelsens diagram i Dödsorsaker 2007:
Som tjatig men nödvändig predikan bör alltså statistik ålderskorrigeras för att vara rättvisande, men att inte ens justera för ökad befolkning är närmast fascinerande slött.

Vidare kan noteras att cancer är ett klumpigt uttryck på samma sätt som narkotika. Som synes går skalan för dödlighet per 100 000 invånare i Socialstyrelsens diagram över malignt melanom ovan till 7. Jämförelsevis låg dödligheten per 100 000 år 2007 på runt 65 för prostatacancer, runt 30 för bröstcancer och runt 40 för lungcancer.

Även diagrammet över dödlighet för samtliga tumörer kan vara av intresse när temat ändå är på tapeten:

Inga kommentarer: