torsdag 29 oktober 2009

Färre skeptiker?

Rajendra Pachuri, ordförande för FN:s klimatpanel, i DN:

– De [som tvivlar på IPCC:s slutsatser] får tro vad de vill. Om man tittar på historien har ny kunskap alltid mötts av en del skeptiker. En del människor kommer att gå igenom livet utan att tro på de bevis som vi ser. Den goda nyheten är att skeptikerna blir färre.

Jag har generellt svårt att tro på Pachuris påstående - de horribla överdrifter som präglat debatten i åratal är helt enkelt ohållbara. När varje värmetopp och varje naturkatastrof tas för bevis för domedagsbådande antropogen uppvärmning och allt annat kallas för tillfälligheter under längre perioder så tappas obönhörligen intresset - inte ens Aftonbladet orkar längre hålla lågan uppe.

När bluffen dessutom innebär drastiska frihetsbegränsningar, bromsad teknisk utveckling, utbredd fattigdom och ett abnormt allmänt slöseri så vänder kuttingen än snabbare, vilket Pew Researchs undersökning kring global uppvärmning är ett tecken på:

Inga kommentarer: