tisdag 9 juni 2009

Om att blockera solen

Taffel skriver om närproducerade livsmedel:

Desrochers menar att “food miles”-diskussionen är missriktad, eftersom godsfrakter trots allt är relativt energieffektiva och bara svarar för en liten andel av alla livsmedelsrelaterade utsläpp. Att odla rosor i holländska växthus tar sex gånger mer energi än att göra det under solen i Kenya, till exempel. Kött från frigående lamm på Nya Zeeland produceras på ett betydligt mer miljövänligt och effektivt sätt än någon annanstans, och då kanske den långa transporten till konsumenterna blir sekundär. Lokala inköpsresor med bil, som mellan gårdsbutiker på landet, är en annan miljöbov.

Angående just lamm från Nya Zeeland så skrev James E. McWilliams en New York Times-kolumn på temat:

Incorporating these measurements into their assessments, scientists reached surprising conclusions. Most notably, they found that lamb raised on New Zealand’s clover-choked pastures and shipped 11,000 miles by boat to Britain produced 1,520 pounds of carbon dioxide emissions per ton while British lamb produced 6,280 pounds of carbon dioxide per ton, in part because poorer British pastures force farmers to use feed. In other words, it is four times more energy-efficient for Londoners to buy lamb imported from the other side of the world than to buy it from a producer in their backyard. Similar figures were found for dairy products and fruit.

Och även Skepticblog tar sig an ämnet:

Here’s where it seems counterintuitive: If you look at the path traveled by any one given box of produce, it’s much longer than it used to be. It no longer travels in a single straight line from farm to store; it now travels the two long sides of the triangle in its path from farm to distribution center to store. But quite obviously, this narrow view omits the overall picture, where the stores are all stocked with produce that got there much more efficiently.

Bekymret med en begränsad livscykelsanalys gäller självfallet även andra fenomen än livsmedel - från Scientific American:

A large aircraft emits about three times the greenhouse gases per passenger kilometer traveled than a train during operation. But if you consider the infrastructure that supports train and light rail travel, it effectively increases greenhouse gas emissions by a factor of 155 percent. A similar calculation for jets only increases the effective greenhouse gas emissions by 31 percent. The two modes of transport are basically neck-and-neck, but on the U.S. east coast, where fossil fuels provide electricity for rail travel, trains end up being bigger greenhouse gas emitters than planes.

Och vidare på samma tema - från DN-artikeln "Finlands problem är vårt" (090602), som inte verkar finnas på nätet:
Det bör noteras att stapeln näst längst till höger gäller kortfibrig massa från Finland, men tryckfelet åsido så gäller alltså att pappersmassa produceras i Brasilien och skeppas till Sverige billigare än bara virkeskostnaden i Finland (tack vare snabbväxande eukalyptusträd).

Frédéric Bastiat sammanfattade närproduceratproblematiken fullständigt perfekt i sin petition om att blockera solen för att undvika osund konkurrens mot ljustillverkarna, och det är egentligen förbluffande att diskussionen fortfarande rör sig på så låg nivå, 164 år efter att Bastiat avrättade den.

Några tidigare inlägg på temat:
- Vurmen för närproducerat
- 100 mile suit
- Närproducerat i praktiken, redux

Inga kommentarer: