lördag 23 maj 2009

Bryan Caplan om HDI

Human Development Index (HDI) är FN:s enhet för att mäta egentligen hur välfungerande ett land är, genom att sammanfattningsvis väga BNP per capita, förväntad livslängd och utbildning lika tungt. Jag tycker i stort att det är positivt med försök att mäta hur väl olika länder fungerar, men det blir lätt politiskt och oerhört klumpfotat, och Bryan Caplan har inte särskilt mycket till övers för HDI-begreppet:

But [HDI] more complicated than that, because scores on each of the three measures are bounded between 0 and 1. This effectively means that a country of immortals with infinite per-capita GDP would get a score of .666 (lower than South Africa and Tajikistan) if its population were illiterate and never went to school.

För den som ändå undrar över hur HDI korrelerar med politisk och civil frihet så gjorde jag sådana diagram här.

Inga kommentarer: