tisdag 20 november 2007

Forna öststater bäst på att minska växthusgaser

Alla de stora tidningarna rapporterar om UNFCCC:s (jo, det ska vara tre c) rapport om växthusgasutsläpp. Fokus ligger på att enbart fyra EU-länder i nuläget ligger under Kyotomålet, och sedan pekas det på att USA ökat sina utsläpp.

Sett till siffrorna har 23 av 41 länder sänkt sina växthusgasutsläpp sedan 1990, och sammanräknat har utsläppen bland de inräknade länderna minskat med runt två procent (jag är dock medveten om att bland annat Kina, Indien, arabstaterna och Sydamerika saknas i studien).

Tabellen sorterad i minskningsordning av växthusgaser (i procent från 1990 till 2005):

Lettland-58,9
Ukraina-54,7
Litauen-54,1
Estland-50,9
Bulgarien-47,2
Rumänien-45,6
Vitryssland-40,6
Slovakien-33,6
Polen-32,0
Ungern-30,7
Ryssland-28,7
Tjeckien-25,8
Tyskland-18,4
Storbritannien-14,8
Sverige-7,3
Danmark-7,0
Kroatien-3,4
Monaco-3,1
Finland-2,5
Frankrike-1,6
EU-1,5
Belgien-1,3
Nederländerna-0,4
Slovenien0,4
Luxemburg0,4
Schweiz1,7
Japan6,9
Norge8,8
Island10,5
Italien12,1
USA16,3
Liechtenstein17,4
Österrike18,0
Nya Zeeland24,7
Kanada25,3
Australien25,6
Irland26,3
Grekland26,6
Portugal42,8
Spanien53,3
Turkiet74,4

Forna öststater är alltså de som förbättrat sig i särklass mest sedan 1990. Man kan ju tycka att det då inte känns särskilt lockande att ropa på ökad statsmakt, men FN håller naturligtvis inte med.

Inga kommentarer: