lördag 18 april 2009

Sveriges vattenförbrukning 1995-2005

Någon kom till min blogg via sökningen "sveriges vattensituation" (till det här inlägget), och så här ser Sveriges vattenförbrukning ut, baserat på det något knapphändiga data SCB erbjuder [klickbar bild]:
Mellan 1995 och 2005 gick alltså vattenförbrukningen ner 1,7 procent samtidigt som befolkningen ökade med 2,4 procent, vilket innebär att förbrukningen per capita minskade med 4,0 procent. Förbrukningen i hushållen per capita gick under samma period ner med 11,1 procent.

Mest vatten förbrukar industrin - det är dock svårt att få grepp om hur mycket färskvatten de förbrukar, då bland annat även havsvatten ingår i siffrorna ovan.

På samma sätt som 2008 var det ständiga Earth Hour-året så var 2005 det nutidshistoriskt ständiga Water Hour-året, ifall nu någon skulle få för sig att uppfinna en sådan term.

Inga kommentarer: