lördag 1 augusti 2009

Kvinnor och hjärtinfarkter

Eva Rusz, "relationsexpert", i Aftonbladet, angående sitt förslag att lagstadga först 1,5 års föräldraledighet till mamman och sedan 1 års föräldraledighet till pappan:

En annan aspekt som är viktig att ta upp, menar Eva Rusz, är den ökande stressen och det stigande antalet hjärtinfarkter bland kvinnor.

Ur Socialstyrelsens Hjärtinfarkter 1987-2006 (pdf) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Dessutom, angående ökningen 2001, ur rapporten:

Från 1987 och fram till 2001 har antalet fall per år sjunkit. År 1987 inträffade 42 300 fall och år 2000 hade antalet sjunkit till 38 200. De nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård som Socialstyrelsen publicerade 2001, med bland annat nya diagnoskriterier för hjärtinfarkt, medförde att antalet rapporterade fall av akut hjärtinfarkt från den slutna vården ökade märkbart.

Och gällande dödlighet:
Den enda gruppen kvinnor som haft ökad incidens av hjärtinfarkter sedan 1987 är 85+, och det ska självfallet ses mot bakgrund av bland annat att den grupperingen blivit äldre under tidsperioden samt att exempelvis cancervården förbättrats och trafiken blivit säkrare.

Inga kommentarer: