lördag 15 augusti 2009

Plastpåse kontra papperspåse

Jag har skrivit om plastpåsens miljöpåverkan tidigare, men bloggen Becker's Environmental Update stolpar upp det så stiligt att det är klart värt att citera [källhänvisningar finns i det inlägget]:

• In 1999, 14 million trees were cut down to produce the 10 billion paper grocery bags used by Americans in that year;
• Paper sacks generate 70% more air and 50 times more water pollutants than plastic bags;
• It takes 594 BTUs of energy to produce a plastic bag and 2,511 BTUs for a paper bag;
• It takes 91% less energy to recycle a pound of plastic than it takes to recycle of pound of paper;
• In today’s landfills, neither plastic nor paper will degrade;
• It takes 12 million barrels of oil to produce the 100 billion plastic bags used in the U.S. annually;
• The average American family accumulates 60 plastic bags in only four trips to the grocery store.

Sedan är det självfallet så att miljöpåverkan av de miljontals träd som fälls lindras av att pappersindustrin sår fler träd än de hugger ner, men plastpåsen är otvivelaktigt en fullständigt fantastisk uppfinning.

Inga kommentarer: