torsdag 28 februari 2008

Mindre farliga cigaretter på ingång?

Forskare vid University of California har undersökt vad det är i tobaksröken som orsakar cancer, och kommit fram till att det är väteperoxid (och liknande ämnen) som är den stora boven.

Upptäckten kan förhoppningsvis leda till mindre farliga cigaretter och effektivare lungcancerbehandling.

Frågan är bara vad folkhälsoförespråkarna anser om mindre farliga cigaretter.

Inga kommentarer: