torsdag 13 augusti 2009

Inte bara mjölk ger starka ben

Benskörhet hör definitivt till den kategori samhällsfenomen som brukar benämnas "folksjukdom" - runt hälften av alla svenska kvinnor och en fjärdedel av männen beräknas få en fraktur orsakad av benskörhet.

Frukta dock ej, bot finns - från BBC:

A study found that the bones of women who drink beer regularly are stronger, meaning they are less likely to suffer from osteoporosis.

Och från Physorg:

The study also showed, however, that the [cannabis] compounds decreased bone loss in older mice and prevented the accumulation of fat in the bones, which is known to occur in humans with osteoporosis.

Inga kommentarer: