söndag 26 juli 2009

Den åldrande världsbefolkningen

Från Physorg:

It's starting to get crowded in the 100-year-olds' club. Once virtually nonexistent, the world's population of centenarians is projected to reach nearly 6 million by midcentury.


Ur SCB:s statistik (xls) (1968 är det första året i statistiken som anger antalet 100+) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Under de 40 år statistiken avser har alltså Sveriges 100+-befolkning närapå 15-faldigats (från 105 till 1545 personer).

Vidare ur Physorgartikeln:

Come 2017, it will be the first time there will be more people 65 and older than there will be kids younger than 5.

För Sveriges del ser förhållandet på den fronten ut som följer:
Sverige passerade alltså den gränsen första gången 1930 (och sista gången 1951) - 2008 fanns det cirka 2,6 gånger så många 65+ som 5-.

Vidare angående barnadödlighet så har jag tidigare nämnt att milstolpen att under 10 miljoner barn världen över dör innan de når fem års ålder passerades 2006. UC Atlas har även kartor över just barnadödligheten - bilderna sammansatta [klicka på bilden ifall den inte uppdateras automatiskt]:
Ju mörkare blått desto lägre barnadödlighet, ju mörkare rött desto högre barnadödlighet:
Mellan 1960 och 2000 har barnadödligheten per 1000 levande födslar bland de länder UC Atlas har siffror för minskat från 173,9 till 60,7 (statistiken för 32 länder har dock tillkommit under den perioden, så siffrorna är inte helt jämförbara).

Det bör även noteras att mycket hänt även inom de länder som inte ändrar färg på världskartan ovan. Exempelvis minskade Sveriges barnadödlighet enligt UC Atlas från 20 år 1960 till 4 år 2000 - fem gånger så stor andel av barnen dog alltså 1960 som 2000.

Inga kommentarer: