lördag 29 augusti 2009

Folkpartiet och Idaho Stop Law

Lagar är till för att få samhället att fungera bättre, och behövs inte en lag så ska den tas bort. Ett samhälle med för många lagar tar inte bara energi från polis- och domstolsväsendet, utan gör även att det blir fullständigt omöjligt att vara laglydig, vilket medför att goda samhällsmedborgare bestraffas godtyckligt och att vem som helst kan sättas dit ifall någon så önskar.

Trafiken är ett av de områden som är fullkomligt nerlusat med goda intentioner - fartkameror, trafikljus, mobiltelefonförbud, med mycket mera - men där många åtgärder har anmärkningsvärt dålig uppmätt effekt - som i exemplet med att ta bort trafikljusen från holländska Drachten (ett exempel som även engelska Ealing tagit efter) - från Telegraph:

Mr Monderman, 61, compared his philosophy of motoring to an ice rink. "Skaters work out things for themselves and it works wonderfully well. I am not an anarchist, but I don't like rules which are ineffective and street furniture tells people how to behave."

In short, if motorists are made more wary about how they drive, they behave more carefully, he said.

Självfallet gäller även sambandet åt andra hållet -alltså där ytterligare externa kontroller införs så ökar olyckorna - ur rapporten Evaluation of the Red Light Camera Enforcement Pilot Project (pdf):

After evaluating the performance of red light cameras at 68 sites over two years, the report concluded that jurisdictions using photo enforcement experienced an overall increase in property damage accidents of 18.5 percent coupled with a 4.9 percent increase in fatal and injury rear-end collisions. Rear-end collisions involving property damage alone jumped 49.9 percent.

Som rapporten nämner så tycks dock medier i allmänhet inte vara särskilt intresserade av sådana samband. Folkpartiet är i stort ett märkligt parti, där liberal-etiketten ofta känns ungefär som D-et i DPRK, men de har nu åtminstone blickat i rätt riktning i ett av sina senare förslag:

[Vi vill t]illåta högersväng mot rött ljus, antingen generellt eller med hjälp av särskild ramp till höger om ljusstolpen.

Att tillåta cyklister att cykla mot rött (alltså inte bara vid högersväng) ifall trafiksituationen i övrigt så tillåter är ett beprövat koncept, som vanligtvis brukar benämnas Idaho Stop Law, då konceptet prövades där först, med resultatet att cykelolyckorna minskade med 14,5 procent redan året efter införandet.

Det viktigaste för en bra trafikmiljö är uppmärksamma trafikanter som anpassar sig efter varandra - de allra flesta trafikolyckorna beror på enkla misstag, och varje god förevändning att säkra trafikmiljön hämtas lätt hem i ett mer nonchalant/riskfyllt beteende, vilket Gordon Tullock elegant förklarat genom att ställa frågan hur trafikanter skulle agera ifall det stack ut en lång spets från ratten.

Det kan vidare noteras att cykling, trots att olyckorna minskat kraftigt, är ett relativt farligt färdsätt - enligt Project Freeride är cykling 26-48 gånger farligare än bilåkande per kilometer, men som de också skriver så minskar cykelolyckorna ju fler cyklister som befolkar gatorna, vilket förutom i de studier de listar också mätts upp i New York.

Cykeln är i stort ett gravt underskattat färdmedel - som Cornucopia? visat så är cykeln ofta snabbare än bilen, även vid sträckor som vanligtvis anses för långa för att cykla, beaktat kostnaden för att ta bilen. Bor man relativt nära jobb och liknande finns det alltså stora pengar att tjäna på att åtminstone göra sig av med familjens andrabil.

För ett enkelt exempel gällande stadstrafik: Att bilkörning kostar 30 kronor per mil är en vanlig siffra i sammanhanget, och antaget att en bil håller 40 km/h i snitt i stadstrafik (inräknat trafikljus) och en cykel 20 km/h (till säg 5 kr per mil i kostnad) så sparar man 50 kronor per cyklad timme, eller 100 skattade kronor per timme det tar extra att cykla. Exempelvis parkeringsavgifter vid såväl hem som arbete, längre avstånd från parkering än från cykelställ vid såväl hem som arbete, minskade motionskostnader och möjlighet till genvägar ger ytterligare plus på cykelsidan.

Ökat cyklande medför dessutom minskat buller, minskad trängsel och (eventuellt?) renare luft, så varje strävan att reda ut korkad politik på området bör applåderas tvärpolitiskt.

Och avslutningsvis lite cykelinspiration - Danny MacAskill:

(Direktlänk)

Inga kommentarer: