onsdag 5 december 2007

Internet sparar hundratals miljoner ton koldioxid

Enligt försiktiga beräkningar (pdf) av ACI kommer internet hjälpa till att spara uppskattningsvis motsvarande en miljard ton koldioxid (motsvarande ungefär 555 miljoner fat olja) de närmsta tio åren. Exempel på besparingar:

E-handel: 187 000 ton
Distansarbete: 534 000 ton
Nätkonferenser: 181 000 ton
Pappersbesparing: 61 000 ton

Jag hittade inte om det är nettobesparingar - alltså borträknat den energi datorer/servrar/modem/etc kräver - men det kan ändå sannerligen inte vara lätt att vara framstegsfientlig i dagens informationssamhälle.

(Via Ecogeek)

1 kommentar:

CresceNet sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.