tisdag 20 maj 2008

Obligatorisk cykelutbildning föreslaget

Metro skriver om Franziska Osterberger Gustafsson (c), som föreslagit bland annat obligatorisk cykelutbildning för barn och "kostnadsfria cykelutbildningar för allmänheten för att öka kunskapen om cykeln som transportmedel" - "[d]et torde vara extremt lönsamt ur samhällsekonomisk synvinkel".

Så hur har det då sett ut på cykelolycksfronten sedan 1970?

Jo, enligt Vägverkets statistik:

Diagrammet är dock missvisande då vi under de 36 år som diagrammet täcker blivit drygt en miljon fler. Så justerat för folkmängd, och med 1970 som index 100:Risken att dö i en cykelolycka är alltså ungefär 1/6 av vad den var 1970, och risken för att skadas svårt har mer än halverats. Hade 1970 års skadefrekvens kvarstått hade ytterligare 133 personer dött och 423 skadats svårt 2006.

(Via Mattias Svensson)

Inga kommentarer: