måndag 1 juni 2009

HDI-utveckling 1980-2006

HDI är - som tidigare nämnt - ett tveksamt mått, vilket även Freakonomics nyss skrivit om:

The graph below compares a country’s ranking on the human development index with its ranking on average income. The correlation between the two is even stronger — a massive 95 percent! For all but a handful of countries, your ranking on average income is the same as your ranking on this multi-dimensional index.

Då HDI är relativt vanligt förekommande i världsdebatten så kan det dock ändå vara av intresse att undersöka hur utvecklingen varit på den fronten de senaste decennierna - statistiken från UNDP [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

1980-2006:
1990-2006:
2000-2006:
Oavsett vilket decennium som väljs som startpunkt (1980 är det första året i UNDP:s statistik) så har så gott som samtliga länder utvecklats i rätt riktning - Swaziland står ensamma med att ha försämrat sitt HDI (med 0,003 enheter) sedan 1980. Sedan 1980 har snittlandet förbättrat sitt HDI med 0,111, sedan 1990 med 0,065 och sedan 2000 med 0,029.

Den nedåtsluttande trendlinjen i samtliga diagram visar vidare att länder med lågt HDI utvecklas snabbare än de med högt dito (vilket för övrigt inte är särskilt märkligt då vissa länder har så gott som teoretiskt maxbetyg).

Inga kommentarer: