onsdag 11 februari 2009

Föga fog för röklarm

Aftonbladet skriver i god Skunkdagboksstil ("Den bästa cigaretten är dagens första. Ensam i busskuren på en bänk. Det är då hon läker. Morgonbråk bleknar. Huvudet töms och inombords växer en skärpa.") om ungdomar och rökning efter att prinsessan Madeleine fotograferats med en cigarrett i handen.

Siffrorna Aftonbladet tar upp i sin faktaruta är korrekta, men de skriver något undfallande om trenden vad gäller rökning.

Rökning hos befolkningen i stort, från SCB [samtliga diagram klickbara]:
Rökning hos niondeklassare, från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, PDF) [brotten i kurvan betyder förändringar i metod eller frågeställning]:
Rökning hos gymnasiets årskurs 2:
Rökningen hos den samlade befolkningen har alltså i stort halverats på 25 år, och även niondeklassarnas rökande har minskat kraftigt. Gymnasieelevernas rökning har dock stått så gott som exakt still över det fåtal år som CAN fört statistik över, men det är på intet sätt något sällsynt larmläge, precis som Östros inte hade mycket backning för sitt alkohollarm.

Aftonbladet skriver även att Sverige har flest kvinnliga rökare i världen, vilket jag ställer mig ytterst tveksam till - enligt NationMaster (som sammanställer statistik från WHO) hamnar Sverige på 46:e plats vad gäller vuxna kvinnliga rökare, och är sett till siffrorna ovan långt från toppländerna vad gäller unga kvinnliga rökare (Sveriges siffror saknas i den kategorin hos NationMaster).

Jag ligger sammanfattningsvis betydligt närmre Doug Stanhopes samhällsanalys:

(Direktlänk)

Inga kommentarer: