lördag 1 augusti 2009

Ditt namn och du

BBC skriver om ett intressant samhällsfenomen - ingressen:

A couple with the same name are set to marry this year after meeting on Facebook. It's an extreme example of people giving in to the curiosity of a "namesake search" on the social networking site. But why do we do it?

Fenomenet är självfallet inget Facebookunikt - 2004 bjöd exempelvis orten Norberg in samtliga med efternamnet Norberg att besöka orten. 586 slöt upp, vilket ledde till ett omnämnande i Guinness rekordbok. Richard Wiseman skriver också om det i sin bok Quirkology (en bok som rekommenderas), angående en studie utförd av Brett Pelham på giftermål mellan 1823 och 1965:

[P]eople named Smith were more likely to marry another Smith than someone called Jones or Williams, and people called Jones were more likely to say "I do" to another Jones than a Brown or even a Johnson.

Pelham's work is not restricted to examining the relationship between people's names, where they choose to live and die, and the people they marry. He has also examined how surnames may influence choice of occupation. Searching the online records of the American Dental Association and American Bar Association, the researchers found that there were more dentists whose name began with "Den" than with "Law". Likewise, a greater prepoderance of lawyers had first names beginning with "Law than with "Den".

Vidare anger Pelham att exempelvis personer som heter Florence fanns vara överrepresenterade i Florida, George i Georgia, och så vidare - för övrigt byggt på att personer med sådana namn dras till sådana orter snarare än att föräldrar lockas döpa sina barn. Kort om motsvarande i Sverige, ur folkbokföringen (stavningsskillnader ignorerade):

- Kristian - 372 av Sveriges 45 855 Kristian bor i Kristianstad; det förväntade antalet sett till stadens andel av befolkningen hade varit 169.

- Marie - av 233 482 Marie bor 541 i Mariestad, 402 väntade.

- Karl - av 285 402 Karl bor 2361 (1879 väntade) i Karlstad, 867 (1034) i Karlskrona och 379 (595) i Karlshamn.

Vid snabbkoll verkar alltså effekten svag, men kanske möjligen observerbar, överförd till svenska förhållanden. För att återkoppla till Norberg bor dock 22 av Sveriges 7741 Norberg just där, cirka 4 väntades.

Andra som studerat namnfrågan, med något annorlunda resultat, är Freakonomics (ytterligare en bok som rekommenderas):

We wrote in Freakonomics about two brothers named Winner and Loser.

Winner became a lifetime criminal; Loser a detective in the NYPD. The story of these two brothers matched the findings of my academic research with Roland Fryer, which found no impact of a child’s name on her life.

Now, from the Milwaukee Journal-Sentinel, we have the story of three sisters: Kimberly, Robin, and Marijuana Pepsi Jackson. Just like Loser before her, Marijuana Pepsi has made something of her life, earning a master’s degree in education.

Inga kommentarer: