lördag 24 januari 2009

Sorkfebern 2008

DN debatt publicerade en larmartikel gällande sorkfebern i december 2007 - jag kommenterade då den här.

Ur DN debatt-artikeln:

För de flesta av oss som bor i Sverige i dag är epidemier något som framför allt tillhör historien. Det fanns till och med en tid på 1960-talet när beslutsfattare i hälso-och sjukvården i USA påstod att infektioner var något som medicinen klarat av. Sedan kom den globala epidemin hiv. Nu står vi ånyo inför något nytt - en epidemi i vår del av världen vilken sannolikt kan förklaras av klimatförändringen. Många tecken pekar mot att nefropatia epidemica helt klart kommer att påverka hälsan för en del av befolkningen - de som eldar med ved och som bor i Norrland eller som har en stuga i regionen.

Vi behöver snarast förstå mer om de medicinska och ekonomiska konsekvenserna av sorkfeber på kort och på lång sikt. Vi behöver förstå mer om de sociala konsekvenserna. Och vi behöver ta fram modeller för hur infektionen kommer att se ut och påverka regionen i framtiden.

Det är läge att diskutera en samlad satsning över nationsgränserna inom klimatregionen.

Så vad har då hänt på sorkfeberfronten sedan artikeln skrevs? Från Smittskyddsinstitutet (klickbar bild):

Inga kommentarer: