torsdag 6 augusti 2009

Dödade och svårt skadade cyklister 1970-2008

Som uppdatering av tidigare inlägg:

Dödade och svårt skadade cyklister 1970-2008 - statistik från Vägverket [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
På samma sätt som gällande skadeutvecklingen i trafiken i stort är dock minskningen senare år svår att urskilja då minskningen varit så kraftig tidigare årtionden. Så på samma sätt:

1980-2008:
1990-2008:
2000-2008:
Gällande olyckorna hittills 2009 verkar dessutom den positiva trenden hålla i sig - statistik från Vägverket:

Inga kommentarer: