torsdag 17 april 2008

Alkoholkonsumtion kontra medellivslängd och BNI per capita

Systembolaget drar nu igång en ny kampanj angående rapporten (pdf) för hur Sverige skulle påverkas ifall alkoholmonopolet skulle falla.

Siffrorna i rapporten är skrämmande trots att forskarna säger sig ha "ansträngt sig att göra försiktiga uppskattningar" - om alkohol skulle börja säljas i livsmedelsbutiker så skulle det årligen resultera i 1580 fler dödsfall, 14 000 fler anmälda misshandelsfall och antalet sjukskrivningsdagar skulle öka med 16 miljoner.

WHO:s databas innehåller bland många andra indikatorer alkoholkonsumtion - ur de siffrorna [diagrammen klickbara för förstoring]:

Alkoholkonsumtion kontra medellivslängd:
Alkoholkonsumtion kontra BNI per capita ($PPP):
Sambandet verkar alltså i stort vara att det finns ett svagt positivt samband mellan alkoholkonsumtion och medellivslängd, och ett starkare samband att rika länders befolkning tycks kunna använda konsumtionsutrymmet till ökad alkoholkonsumtion utan att tappa konkurrenskraft - så vi behöver nog inte oroa oss nämnvärt ifall monopolet skulle falla.

Inga kommentarer: