torsdag 30 juli 2009

Extra: Cancer är hälsovådligt

Ytterligare en studie i samma spår som exempelvis studien kring ifall gruvarbete kan ge försämrad luftvägshälsa - alltså där oändliga samhällsförbättringar göms redan i problemformuleringen - från Physorg:

Older people with a history of cancer are more likely to have disabilities and be frail and vulnerable than older adults who have not had cancer, according to a study in the Journal of the National Cancer Institute, published online July 29.

För referens - från Mattias Svensson:

1924 fick USA:s president Calvin Coolidge se sin 16-åriga son dö av ett infekterat sår han fått när han spelade tennis utan sockar i skorna. Det var före antibiotikan. Den första penicillinbehandlingen kom 1941.

Inga kommentarer: