tisdag 26 februari 2008

Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation

Thomas Östros intervjuas i SvD, och uttrycker oro:

– Jag tror att alla föräldrar delar en oro över vad som är på väg att hända med ungdomars alkoholkonsumtion, och problemet är att alkoläsken har en väldig attraktionskraft.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har i årtionden samlat in statistik om niondeklassares alkoholvanor. Ur rapporten Skolelevers drogvanor 2006 (pdf):

Totalkonsumtionen är kontinuerligt kraftigt ner för pojkar sedan 2001, medan det är relativt oförändrat senare år för flickor:
Andelen som inte dricker alls (pojkar 0, flickor 0), har ökat kraftigt, och andelen pojkar som dricker mer än 10 liter ren alkohol per år (pojkar 6) har minskat kraftigt medan andelen flickor som dricker så mycket (flickor 6) hållits relativt konstant de senaste åren:
Även vad gäller alkoläsken (i rapporten sammanklumpat med bland annat starkcider) är andelen brukare i minskande:Totalkonsumtionen av blanddryck kan måhända sägas ha en positiv trend, men inte är det väl direkt av den magnituden att den ekonomisk-politiske talesmannen för Sveriges i särklass största parti ska behöva fokusera på det?Alkoläsk är ju dock egentligen inget annat än färdigblandad grogg, och det var inte särskilt många år sedan som det var hembränt som var den stora fasan. Hembräntkonsumtionen verkar dock befinna sig i i närmast fritt fall:
Rapporten gäller även andra faktorer, och jag måste tillstå att jag blev förvånad över utvecklingen gällande hur skolsituationen uppfattats - antalet som trivs 'mycket bra' har mer än fördubblats på drygt 20 år samtidigt som antalet som trivs 'mycket dåligt' i stort sett halverats. Inte riktigt i fas med samhällsdebatten:

3 kommentarer:

jojjo sa...

Det är väl klartatt eleverna trivs när de inte har några krav på sig.

Anonym sa...

precis, gar sjalv i nian.. folk trivs med att ga till skolan, lalla in pa forsta lektionen o satta pa ipoden, gora samma sak pa den andra(darfor att den for dagen lyckligtvis endast bestar av grupparbete), skita nastfoljande tva lektioner och ta lunch i tre timmar, aterigen stalla in skorna lektionen efter lunch, och sen mojligen ga pa eftermiddagslektionen, som ju anda bara ar eget arbete(som man sjalvklart inte genomfor pa egen hand). visst har man laxor, och visst fragar foraldrar sina barn om de gjort laxan innan de gar ut for kvallen, man knappast nagra krav utifran att gora dem. lararen satter sitt ig i betyget till varavslutningen, utan att pressa eleven genom att underatta foraldrarna, och foraldrarna ar i chock nar de far det i handen. och man kan val knappast begara att en nyss fyllda 14-arig kille, med allt vad det innebar, skulle kunnat forhindra och ta tag i situationen sjalv? snalla vuxna, ni maste hjalpa oss..
slappt och ater slappt..

Anonym sa...

Jag håller inte alls med jojjo och föregående anonym. Nian är betydligthårdare för vissa elever, många lärare har börjat att ställa krav och väldigt många inser att om man sumpar nian så är man körd på gymnasiet också