lördag 9 maj 2009

Jobbskapande, igen

Mattias Svensson skriver angående Nathalie Rothschilds Spiked-artikel om att trafficking tycks vara ännu ett i raden hysteriskt uppblåsta problem:

Det verkar i praktiken finnas betydligt fler anställda för att bekämpa trafficking än det finns faktiska offer.

Och kopplingen till Arbetsförmedlingen, där arbetsförmedlarna 2006 i snitt förmedlade ett riktigt jobb per år, är omöjlig att låta bli. Det finns alldeles för många projekt - ofta med ursprungligen goda intentioner - som i praktiken bara är en arbetsmarknadsåtgärd för odugliga pappersvändare. Navid Modiri skrev nyligen ett inlägg baserat på att han inte känner någon som någonsin sagt något positivt om Arbetsförmedlingen och undrade ifall någon av läsarna hade andra erfarenheter. Kommentarerna är högst läsvärda - ett exempel i mängden:

Härliga 20 år gammal steg man in på A och insåg efter 5 minuter med handläggaren att detta kommer bara sluta i pappersonani så veckan efter hade jag fixat ett jobb som diskplockare och där jobbade man sig uppåt och är idag brandman på ett kärnkraftverk med goda utvecklingsmöjligheter. Hade man följt A:s plan så hade man väl varit så förstöd å bitter att man gått ut med en ak4 å börjat peppra på kontoret.. Kan tyvär inte höja din statestik då jag inte heller känner någon som fått jobb via dem haha..

Rothschilds (OMGs NWO!!1!) teori känns för övrigt spontant trolig - på samma sätt som med plockandet av levande gäss så känns det helt enkelt för komplicerat för att vara så utbrett som diskussionen anger)

1 kommentar:

Mike sa...

Ta en titt på den nya Zeitgeist Rullen.

http://video.google.com/videoplay?docid=3932487043163636261