tisdag 22 april 2008

Barn som väcker oro

Kerstin Hellberg, "en av Englas förskollärare" har idag en insändare införd i DN där hon "uppmanar alla som arbetar med barn, och främst deras handledare, att om igen gå igenom handlingsplanerna för barn med avvikande beteende och förankra planerna hos var och en."

Jag hittar inga "handlingsplaner för barn med avvikande beteende", men "barn som väcker oro" verkar vara i samma anda, och här (pdf) finns en rapport med titeln "Barn som väcker oro - och barn som borde göra det".

Några exempel på beteenden hos "barn som väcker oro":
- Barn som märks för lite, som ”försvinner”
- Barn som är annorlunda, som tänker och reagerar annorlunda
- Barn som väcker beskyddarinstinkter
- Barn som är svåra att tycka om

Några "beteenden / symtom som bör leda tanken till neuropsykiatriska problem i alla åldrar":
- inte lär sig som andra
- beter sig så att omgivningen undrar; har orimliga reaktioner
- är ojämna, kan ibland, men inte andra gånger ( ”kan bara han vill”)
- inte förstår ”lagom”
- inte på normalt sätt utvecklar lek och samspel i lek
- är alltför kaotiska eller alltför pedantiska

Och nedbrutet i ålderskategorier:

Småbarn:
- Pekar inte, visar inte, har avvikande ögonkontakt
- ”Självgående” barn utan ”check back”
- Ej intresserad av andra barn

Skolbarn:
- Klarar inte grupp. Tar ej in information i grupp
- Förstår ej / accepterar ej allmänna regler

Tonåringar:
- Utvecklar ej åldersadekvata intressen

Sådana handlingsplaner är naturligtvis skrivna i gott syfte, men resultatet blir instängda barn (och överkänsliga lärare och föräldrar), stöpta i samma form och tvingade till socialt umgänge trots att det inte drabbar någon annan än möjligtvis betraktaren när barn inte beter sig som andra - så länge de inte skadar andra eller far uppenbart illa av det.

Gissningsvis var exempelvis Einstein, Marie Curie och Mozart - eller varför inte Ingvar Kamprad, Jan Stenbeck och Annika Sörenstam - märkbart annorlunda andra barn, just för att även barn naturligtvis är individer - och genom denna individualitet kunde de åstadkomma underverk.

Individualitet är det finaste vi har, och varje försök att kväva den kommer alltid att vara till skada för alla. Ingen drabbas av att Ferdinand får lukta på blommorna.

Inga kommentarer: