söndag 24 februari 2008

"Stillasittande och sprit driver på psykisk ohälsa"

Två forskare skriver på DN debatt, med ingressen:

Människor som röker, dricker för mycket, äter dåligt och inte rör på sig löper flerdubbel risk att drabbas av dålig psykisk hälsa. Risken att drabbas av psykisk ohälsa ökar dramatiskt vid fysisk inaktivitet, alkoholmissbruk och andra former av osunda levnadsvanor. De människor som dragit på sig flera slag av ohälsosam livsstil löper upp till 300 procent större risk att hamna i psykisk sjuklighet än människor med hälsosamma levnadsvanor.

SCB släppte 2007 en rapport (pdf) där de redovisar alkoholbruket 1957-2005 och tobaksbruket 1980-2005.

Diagram över tobaksbruk:Diagram över alkoholbruk:Jordbruksverket har gett ut en rapport (pdf) gällande matvanor:Och SCB har även givit ut en rapport (pdf) gällande motion:Antalet rökare har alltså halverats mellan 1980 och 2005, alkoholkonsumtionen är relativt konstant men det dricks vin istället för sprit, det äts mer frukter & bär, köksväxter och kött och mindre mjölk, matfett, socker & sirap och kaffe & te och det motioneras betydligt mer.

Sammanfattningsvis har alltså samtliga DN debatt-forskarnas angivna faktorer kontinuerligt gått kraftigt i hälsopositiv riktning de senaste 25 åren, men de skriver ändå att "[e]tt annat fenomen är den växande psykiska ohälsan i vårt samhälle".

Något verkar alltså vara grundläggande fel - antingen i SCB:s och Jordbruksverkets statistik eller i forskarnas teori, alternativt att trenderna ändrats tvärt de senaste två åren, men de förespråkar ju utökad samhällsstyrning i folkhälsans tecken för att lösa det växande problemet, och för sådana budskap verkar debattsidorna stå i givakt.

5 kommentarer:

Pack sa...

Det kan ju inte vara så att psykisk ohälsa medför ökad risk för missbruk?

Anonym sa...

Det nämns ingenting om hur stressiga arbetsmiljöer och mobbning på jobbet påverkar människors psykiskt hälsa. Känner många som blivit sjuksrivna pga mobbning.Dessa personer är inte stillasittande, rökare eller alkoholister.

Vettig sa...

Vad är detta för debattartikel? Det här är ju verkligen ingenting nytt under solen. Kunskaper vi haft i mer än 50 år säkerligen. Så varför en hel sida om detta undrar jag? Instämmer också med inlägget som påpekar att psykisk ohälsa medför ökad risk för missbruk. Ja, utfyllnad i tidningen är det ju - värt en helsida, njaeh. Bättre kan ni på DN Debatt.

Ytterst tveksam

Anonym sa...

Med underlaget för denna artikel skulle man precis lika gärna kunna hävda att "psykisk ohälsa orsakar stillasittande, alkoholmissbruk och osunda levnadsvanor". Att X orsakar Y är INTE samma sak som att det finns ett samband mellan X och Y.

Anonym sa...

Bedrägeri genom redigering från DN-debatt. Se www.tusenpennor.se