fredag 15 maj 2009

Göran Persson i Kina

Göran Persson på socialistmötet i Beijing, ur People's Daily:

Developed countries should shoulder some responsibility for huge greenhouse gas emissions in developing countries, former Swedish Prime Minister Goran Persson told an international gathering of socialists in Beijing on Friday.

Persson said developed nations with "advanced economies exported production of some energy-wasting goods to those economies" in the developing world.

Men egoismproblematiken stannar inte där - i-länder importerar dessutom produkter från u-länder som orsakar koldioxidutsläpp i produktionslandet, exporterar produkter som orsakar koldioxidutsläpp vid användandet och har ibland till och med mage att besöka u-länderna i fråga och orsaka koldioxidutsläpp.

Absolut fattigdom och isolering är inte bara socialistpositivt ur klyftbekämpningssynpunkt - även koldioxidutsläppen minskar.

Inga kommentarer: