måndag 4 maj 2009

En nyckel är en nyckel, om än i skilda genus

Uppgiften var att associera adjektiv till ord - till ordet 'nyckel' kopplade tyskarna hård, tung, taggig/tandad [jagged] och metall. Bland spanjorerna var ord som gyllene, liten, söt [lovely] och glänsande vanligare.

Grunden till de skilda associationsbanorna var att 'nyckel' är maskulinum på tyska och femininum på spanska.

(Ur Scientific Americans intervju med högintressante Daniel Tammet.)

Inga kommentarer: