torsdag 14 maj 2009

Malignt melanom-larm

Ann-Louise Eksborg, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, och Bengt Westermark, professor och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd skriver tillsammans på DN debatt om den "alarmerande" utvecklingen av hudcancer i Sverige.

Siffrorna de sedan använder är dock - inte alldeles oväntat - ens korrigerade för att befolkningen växt, och följaktligen då inte heller för att snittsvensken blivit äldre, så deras artikel lider av samma typ av begränsning som Hans Roslings föredrag om bröstcancer. Ur artikeln:

Förekomsten av malignt melanom har femfaldigats i Sverige de senaste 50 åren.

Det kan dock noteras att malignt melanom - precis som all övrig cancer - är en sjukdom med tydlig åldersprofil - ur Socialstyrelsens och Cancerfondens rapport Cancer i siffror 2009 (pdf) [samtliga diagram klickbara för förstoring]
Och under de 50 åren har genomsnittssvensken blivit drygt fem år äldre - statistiken från det inlägget nedbruten i ålderskategorier:
Under de 50 år som malignt melanom femfaldigats har alltså Sveriges 80+-befolkning nära på fyrfaldigats. Ytterligare en faktor till ökningen finns i Cancer i siffror 2009:

Under de senaste decennierna har prognosen förbättrats. Det förklaras till största delen av att allt fler fall upptäcks tidigt då tumören är tunn och patienten kan botas med operation.

Att allt fler fall upptäcks tidigare innebär alltså per definition att allt fler fall upptäcks - dels hinner färre personer dö av annat innan cancern upptäcks, och dels hamnar fall som tidigare skulle kategoriserats under en senare tidsperiod i nuvarande tidsperiod, vilket bidrar till en ökande trend.

Vidare ur debattartikeln:

Antalet nya fall av malignt melanom ökade med 3,6 procent per år för män och med 3,8 procent per år för kvinnor under tioårsperioden 1998–2007.

De nya fallen kan alltså delvis förklaras av att allt fler fall upptäcks i tid, men även under så korta tidsperioder som ett decennium har betydande förändringar skett i befolkningen:

På tio år har Sverige alltså fått cirka 14 procent fler personer äldre än 80 år.

Vidare ur debattartikeln:

Dödligheten i malignt melanom har ökat under flera decennier. Männens dödstal i sjukdomen har sedan 1987 ökat med 40 procent och kvinnornas med 20 procent.

De siffrorna är dock uppenbart inte befolknings- och åldersjusterade - ur Cancer i siffror 2009:
Och ur rapporten:

Den relativa 5-årsöverlevnaden är nästan 90 procent.

Vilket alltså innebär att sannolikheten för att leva fem år ytterligare minskar med 10 procent i och med en malignt melanom-diagnos.

Larmet är alltså gravt överdrivet, och solljus är något i grunden ytterst livsförhöjande och nyttigt - rapporterna kring detta är egentligen för många för att börja länka till, men ur ett exempel i mängden:

It was estimated that about 50,000-63,000 annual cancer deaths in the U.S. (10% of all cancer deaths) could be prevented if all Americans had sufficient vitamin D. These findings are based on data in the Atlas of Cancer Mortality Rates for the United States, 1950-94, (cancer.gov/atlasplus/type.html), but are also supported by a number of recent reports that vitamin D plays a very important role in increasing survival once cancer is discovered. These deaths greatly outnumber the annual number of deaths from melanoma (8000) and skin cancer (2000).

In the UK, the preventable cancer deaths with sufficient vitamin D may be as high as 20% since oral intake is low and vitamin D produced from solar UVB is much lower than in the U.S.

In addition, UVB irradiance and vitamin D also provide important health benefits in preventing or ameliorating such conditions or diseases as bone diseases and muscle pain, multiple sclerosis, type 1 and type 2 diabetes mellitus, high blood pressure, etc.


Sedan är det självfallet så att det inte är något positivt i att exempelvis missbruka solarier, ifall det nu verkligen är ett reellt fenomen, men så länge man mår bra av att befinna sig i solen så är det på alla sätt sunt att befinna sig i solen.

Inga kommentarer: