torsdag 28 maj 2009

The illusion of sex

Män är från Mars, kvinnor är från Venus är en ökänd pajasbok, men Mars kallas allmänt för den röda planeten och Venus kallas ibland för den gröna planeten, vilket ger författaren John Gray åtminstone något rätt - från EurekAlert:

The investigation found that eyes and mouths, specifically their subtle shading or luminance, are paramount in identifying gender. Unlike previous studies, which found the gap between the eyelid and eyebrow as essential in gender ID, this investigation found the shades of reds and greens around mouths and eyes led to faster gender discrimination.

"Studies have shown that an androgynous face is considered male if the skin complexion is redder, and considered female if the complexion is greener," says Dupuis-Roy. "However, it is the opposite for the mouth. A woman's mouth is usually redder. Our brain interprets this characteristic as female."


Ett exempel på sådant tolkande fanns hos tredjepristagaren i den tidigare länkade illusionstävlingen - The Illusion of Sex [klickbar för förstoring]:

Inga kommentarer: