lördag 9 maj 2009

Bastiat i vardagen, igen

Jag har tidigare skrivit om arbetet som en samhällskostnad snarare än ett egenvärde, och Frédéric Bastiats petition att blockera solljuset för att gynna ljustillverkarna är fascinerande tidlös - från Sveriges Radio Kronoberg:

Sedan toppåren har utsläppen av försurande svavel från industrierna minskat med 75 procent, men här har inte miljömyndigheterna följt med och minskat på sjökalkningen i samma takt. Det har fört med sig att en del sjöar, som är naturligt sura, har fått ett för högt PH-värde. Kalkningen kommer då i konflikt med EU:s vattendirektiv.
/.../
-Om skulle vi följa resultatet från det nya sättet att klassa vilka sjöar som är naturligt sura, blir vi i länet av med halva kalkningsverksamheten. Här går man för långt [säger Andreas Hedrén på Länsstyrelsen i Kronoberg].

(Via Östersjöbloggen)

Inga kommentarer: