lördag 29 november 2008

Den alltsväljande staten

Ett välkänt talesätt är att ifall man befinner sig i en grop bör man sluta gräva, och det är alldeles häpnadsväckande hur stater världen över nu tävlar i att reglera och subventionera sig genom en kris uppkommen just via regleringar och subventioneringar.

Mattias Svensson jämförde på Neo-bloggen det beteendet med råttan på repet, men den sagan slutar ursvenskt med att byråkratins kvarnar tuggar fram att pojken går till skolan.

Bättre liknelse:

(Direktlänk)

Kortare version av visan finns här.

Inga kommentarer: