tisdag 26 maj 2009

Tolerans > konformism

Jag har svårt för den auktoritära synen på skolgången som bland andra Jan Björklund förfäktar. Jag tycker självfallet inte att den kravlösa skolan heller är någon god lösning, men det viktigaste att lära sig är ett fritt och kritiskt tänkande, vilket inte kungalängder och tyska grammatikramsor har särskilt mycket gemensamt med.

Stör någon elev verkligen undervisningen ska det naturligtvis redas upp, men en av grunderna i ett fungerande samhälle är att tolerera även den som inte är precis som alla andra, och skolgången är ett i grunden gott tillfälle att lära sig just det. Tyvärr är den gängse metoden att forma om individen istället för att lära ut tolerans - ett exempel från Physorg:

Fidgeting, as it turns out, helps kids with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder focus. So just like grown-ups need a cup of coffee before tackling a problem, kids with ADHD may tap their feet, swivel in their chairs or bounce in their seats while their brains are busily figuring out that math test.
/.../
But at some schools, such movement is frowned upon. Eckers, who teaches second grade at Rosemont Elementary in Orange County, takes a different tack. If the children are more comfortable standing or pacing while they work, they can move to the back of the classroom.

"Some of them need to squeeze a ball, some need to tap a pencil while they work. I don't mind," said Eckers, a 17-year veteran of New York and Florida schools. What she's found is that the ADHD children may be stifled by the sit still, be quiet methods, but when allowed to move a little, they thrive. "They are the most amazing children; they are some of the smartest kids in the class."

Det bör noteras att studien verkar ytterst begränsad, men grundsynen är viktig - människor är olika, och konformitet är långt från någon standardlösning. Skolan är en i stort ytterst oinspirerande miljö där lärare lär ut exakt samma moment idag som på 70-talet, och där elever i framkant hindras, elever i bakkant inte hinns med och där så gott som samtliga moment är obligatoriska och allt som är det minsta avvikande är förbjudet - mössor inomhus, hörlurar under lektionerna, tuggummituggande, med mera.

Fria individer, bland dem självfallet barn, tänker självständigt och utvecklas, hunsade individer bromsas och bryts ner.

Tidigare inlägg på samma tema:
- Barn som väcker oro

1 kommentar:

Anonym sa...

det verkar snarare verka vara en sorts icke-publicerad fallserie snarare än studie. åtminstone som du refererar till artikeln. Men man ska komma ihåg att det endast finns fallserier som visar på av vinsten av att använda fallskärm när man hoppas ut ur flygplan. Några större studier har ej gjorts i ämnet och inga studier har varit blindade randomiserade kliniska prövningar.