torsdag 7 maj 2009

Hans Rosling om bröstcancer

Ytterligare ett public service-tips: Roslings värld. Jag håller inte med Hans Rosling om allt, men han är faktasökande, öppen, driven, godhjärtad, ärlig, entusiasmerande och underhållande, och TED-videon som innebar hans genombrott rekommenderas.

Hans Roslings senaste film (filmen även inbäddad i slutet av inlägget) - hämtad från Gapminderbloggen - tillhör dock de delar där jag inte riktigt kan svälja hans analys - enligt Rosling blir bröstcancerfallen fler ju rikare befolkningen blir, vilket det visserligen finns stöd för i Socialstyrelsens och Cancerfondens rapport Cancer i siffror 2009 (pdf) - till att börja med kan konstateras att antalet svenska cancerfall ökar kraftigt - ur rapporten:
Ovanstående diagram är dock inte justerat för växande befolkning, vilket däremot följande diagram är:
Rapporten stannar dock sympatiskt nog inte heller där, utan inkluderar även - som jag tjatat om tidigare - en korrigering för att befolkningen blivit äldre:
Och dödligheten per capita, åldersstandardiserat:
Min analys av situationen är snarare att ju rikare länder blir, desto längre lever befolkningen och desto större är alltså sannolikheten att drabbas av någon sjukdom - snarare än att ändrad livsstil ökar cancerrisken. Varje person som inte svälter ihjäl, dör i krig, malaria eller aids eller för den delen kör ihjäl sig har ytterst trivialt ökat sin sannolikhet att dö av exempelvis bröstcancer.

Sambandet mellan antal cancerfall per capita och förväntad livslängd - från Roslings Gapminder (områdesfärger och landsstorlek bortplockat för tydlighets skull):
Men som sagt, även om jag inte håller med Hans Rosling om allt (och alltså hamnar kort om Johan Norbergs idolstämpel) så är vi överens om det allra mesta, särskilt den positiva världssynen, och såväl samtliga hans föredrag som hela Gapminderprojektet rekommenderas hjärtligt.

Hans Rosling - Breast Cancer Statistics:

(Direktlänk)

Inga kommentarer: