söndag 17 maj 2009

Riksbankens ränteidioti

Roger Persson, docent i nationalekonomi, skriver på SvD Brännpunkt om att Riksbanken är ute på oprövad mark med sina räntesänkningar och att penningpolitiken istället innebär inflation, att kronan försvagas och att det lånas för mycket.

Riksbanken är djupt nere i det keynesianska planekonomiträsket med detta, och Roger Perssons pilotliknelse borde snarare ställts som ifall man skulle vilja flyga med en pilot som inte kan annat om flygning än en doktorsavhandling om att humlan inte kan flyga för att vingarna är för små i förhållande till kroppen.

Allt penningpolitiken kan göra är att försöka lösa ett bekymmer genom att skjuta det framåt några år, med ockerränta - precis som vald problemlösningsmetod hos damen som svalde en fluga.

Inga kommentarer: