torsdag 28 maj 2009

Nätdroger och narkotikaförgiftning

Moderaterna Beatrice Ask och Hans Wallmark skriver i en debattartikel:

Ett område som börjar bli särskilt problematisk är nätförsäljningen av droger och olagliga preparat. Det kan handla om förfalskade mediciner som i bästa fall saknar effekt och som i sämsta fall innehåller skadliga och farliga substanser.

Här finns steroider som kan vara tillåtna i ett annat EU-land och som med hjälp av svenska hemsidor saluförs här. Sedan skickas varorna per post. Det handlar också om försäljning av allt från cannabis till kokain och hasch.

I bakgrunden finns ligor och organiserade kriminella nätverk som gör stora pengar på andras missbruk och olycka.


Och de har självfallet en teoretisk poäng - dagens informationssamhälle erbjuder aldrig tidigare skådade möjligheter att finna vad man söker, närmast oavsett vad det må vara.

Över då till empirin - från Socialstyrelsen (pdf) [samtliga bilder klickbara för förstoring]:
Narkotikaöverdoserna kan alltså sägas ha minskat mellan 2001 och 2006, innan 2007 tillintetgjorde sex års folkhälsosträvanden. Socialstyrelsen bryter dock ner statistiken ytterligare:
Den nätanvändartyngsta gruppen - 15-24-åriga män - är alltså den bland mansgrupperna som minskat mängden överdoser per capita procentuellt mest de senaste sju åren.
Samma sak gäller alltså även kvinnor - den yngsta ålderskategorin har minskat narkotikaöverdoserna per capita mest; med uppgången 2007 verkar andelen överdoser ha minskat med ganska exakt hälften sedan 2001.

(Via Copyriot, som redan nämnt det där med "cannabis och hasch", så jag lämnade det. )

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation
- Föga fog för röklarm
- WHO varnar för tobaksepidemi
- "Stillasittande och sprit driver på psykisk ohälsa"

Inga kommentarer: