torsdag 26 juni 2008

Kabel-tv:s inverkan på indiska kvinnors liv

Robert Jensen och Emily Oster vid The Watson Institute for International Studies har genomfört en studie (pdf), publicerad i augusti 2007, gällande vad som hänt när kabel-tv nått den indiska landsbygden.

Resultatet:
We argue that the introduction of cable television reduces son preference, fertility, and the reported acceptability of beating, and increases women's autonomy and female school enrollment.

Overall, the e ffects are quite positive for women. It is also noteworthy that the large changes observed are accomplished despite there being little or no direct targeted appeals, such as through public service announcements or explicitly socially-oriented programming (such as the 'Sabido Method' soap operas used worldwide). It may be that cable television, with programming that features lifestyles in both urban areas and in other countries, is an e ffective form of persuasion because people emulate what they perceive to be desirable behaviors and attitudes, without the need for an explicit appeal to do so.

Resultatet är inte särskilt oväntat - det finns naturligtvis anledningar till att totalitära stater vill hindra icke-statskontrollerade sändningar, att det svenska tv-utbudet hade så kraftig politisk slagsida, att Socialdemokratiska kvinnoförbundet ville förbjuda privata parabolantenner i mitten av 80-talet och att det dröjde ända till slutet av 1987 innan någon konkurrerande svensk tv-kanal tog sig in på banan.

Att författarna bakom studien blir förvånade över att folk påverkas i positiv riktning trots att det inte är statlig propaganda kan inte heller sägas vara särskilt märkligt - forskning, och kanske ännu snarare genusforskning, tenderar att vara stats(bidrags)vänlig.

Men viktigast av allt är naturligtvis att solskensstudien bara representerar toppen av isberget - i och med utbyggnaden av internet kommer utbredningen gå betydligt fortare, samtidigt som utbudet för dem som nås av tekniksprånget är närmast oändligt.

Vänner av statliga kampanjer borde helt enkelt tänka över om det är medlet eller målen som är viktiga.

Inga kommentarer: