fredag 20 februari 2009

Shanghais medellivslängd upp 0,2 år under 2008

Svenska medier har skrivit spaltmil om den kinesiska stadsluften och slitjobben, men mitt i denna miljö lyckades ändå Shanghaiborna enligt People's Daily under 2008 öka sin medellivslängd med 0,2 år till 81,28 år - män: 79,06 år, kvinnor: 83,50 år, att jämföra med 78,94/82,99 för Sverige under 2007.

Shanghaiborna åldrades alltså bara ungefär 9,5 månader under 2008, och enbart Shanghais 0,2 extra år per person bidrar med cirka 3,8 miljoner personår (räknat på Wikipedias befolkningssiffra) - skillnaden mellan 2007 och 2008 års medellivslängd motsvarar cirka 47 000 livslängder, som jämförelse föddes cirka 53 000 flickor i Sverige under 2008.

Shanghai utgör för övrigt runt 1,5 procent av Kinas totala befolkning.

(Kinesiska nyheter bör naturligtvis alltid tas med en stor nypa salt, men siffrorna känns spontant sannolika, med ökat välstånd, minskade olyckor, etc.)

Inga kommentarer: