lördag 7 februari 2009

Entasopia

New York Times skriver om Entasopia, ett kenyanskt samhälle med 4 000 invånare i massajland, långt från elnätet. Tre ingenjörer från University of Michigan har med finansiell backning från Google satt upp en solcellsdriven satellituppkopplad internetcentral där, och resultatet är naturligtvis högintressant - ett exempel:

James Mathu has worked for the Kenyan agriculture ministry in Entasopia for five years, advising farmers on the environment, crop husbandry and soil conservation. The stable Internet link allows him to send information to district headquarters in Kajiado, instead of spending days traveling there and back to deliver monthly reports, which are too lengthy for him to send via cellphone.

“It is a five-day affair,” he said, estimating that the Internet saved him 12,000 shillings a year, or $152, in a country where the gross domestic product per person is $1,700.

Bekymmer kvarstår naturligtvis, med exempelvis analfabetism och datorvana, men sett till bland annat hur kabel-tv radikalt förbättrade indiska kvinnors livssituation, och med tanke på att internet är så oerhört mycket större än kabel-tv så ser jag ytterst positivt på experimentet, och hoppas att det genomförs på långt fler ställen.

(Via Marginal Revolution)

Inga kommentarer: