fredag 27 februari 2009

Kollektivistisk hälsostudie debatterad

Mattias Svensson diskuterar i SVT rapporten (pdf) som fått spaltljusår om att "alla dieter är lika bra" - livsstilsprofessor Maj-Lis Helenius har bara gott att säga om studien, men jag skulle vilja föreslå en uppföljningsstudie till den: Låt deltagarna - som naturligtvis helt fritt ska få anmäla sig till studien - själva välja vilken grupp de vill tillhöra (i studien som diskuteras hade de "randomly assigned 811 overweight adults to one of four diets").

Jag törs garantera att deltagarna i den studien skulle vara betydligt mer tillfreds med sin hälsosituation än deltagarna i studien som nu diskuteras, och att de dessutom skulle ligga närmre sin trivselvikt.

Att säga att alla dieter fungerar lika bra är som att säga att all musik är lika bra och att det därför inte spelar någon roll vilken musik du spelar hemma.

Det är djupt skrämmande att kommandokollektivismen fortfarande är så mycket samhällsnorm att ingen ens lägger märke till den.

Inga kommentarer: