onsdag 11 februari 2009

Hans Rosling om "nykolonialismen"

Även Hans Rosling har reagerat på Vetenskapsradions nyhetsvinkling angående att rikare länder skaffar jordbruksmark i fattigare länder (jag skrev om det här) - från Klotetbloggen:

Det kommer att gå käpprätt åt fanders om Tanzanias bönder och herdar fortsätter som nu. De svälter inte på grund av för lite hektar utan för att de odlar som bonden Paavo gjorde. De behöver nytt utsäde, gödsel och dragdjur eller helst traktorer, el och kvarnar anser Hans Rosling.

Inga kommentarer: