måndag 17 december 2007

Amerikansk anti-marijuanareklamSkillnaden i ton mellan svensk och amerikansk antidrogpropaganda är tänkvärd. Det sägs tydligt i reklamen (som är från ONDCP) att man varken skadar sig själv eller andra under ruset och att det inte är en inkörsport för tyngre droger. Det skulle anses vara en extrem ståndpunkt i Sverige.

(Via HAX)

Inga kommentarer: