onsdag 25 februari 2009

We remove the ryck from akututryckning

Ur rapporten Går det att köra Eco Driving med ett utryckningsfordon (pdf):

Ambulansenheten på Blekingesjukhuset i Karlshamn genomförde mellan 2003-12-01 och 2005-05-30, ett ”Sparsam körning”-projekt i samarbete med Vägverket Region Sydöst. Sparsam körning handlar om att planera sin körning och att använda växlarna och gaspedal på ett medvetet sätt så att bränsleförbrukningen minskar och man får ett jämnare körsätt.

Som hjälpmedel hade de exempelvis en färddator:

Econen är en färddator där föraren, genom en display, kan se hur körsättet direkt påverkar förbrukningen. Detta gör att föraren kan köra mer bränslesnålt.

Och så till resultatet:

Koldioxidutsläppet har minskat med 6 400 kg/år. Bränsleförbrukningen har minskat med 5 %, vilket innebär att målet inte nåddes helt, men att man är en god bit på väg.
(Drivmedelsförbrukningen har minskat med 4,51 % för de bensindrivna ambulanserna och 7,94 % för den dieseldrivna ambulansen, vilket ger ett snitt på 5 %.)

Och utvärderingen:

En av de positiva och kanske den största effekten av projektet är att förutsättningar för långsiktighet har skapats. Genom att tre i personalen har utbildats till Eco Driving-instruktörer och genom att sparsam körning har blivit en ordinarie del av ambulansförarutbildningen, så finns förutsättningar för att ett sparsamt körsätt kommer att leva kvar på ambulansenheten. Dessutom har möjligheter skapats för att inom övriga landstinget genomföra internutbildningar av annan personal med hjälp av de utbildade instruktörerna.

Lite sidoeffekter fanns även:

Man har även uppmärksammat andra positiva effekter av projektet som inte finns med i mätningarna. En av dessa är en säkrare körstil. Med hjälp av en bättre planerad körning upplever ambulansförarna att säkerheten har ökat, framförallt i stadsmiljö. Den planerade körningen med bättre framförhållning bidrar även till en mindre stressad arbetsmiljö och en ökad komfort för patienter och förare.

En annan vinst är minskat slitage. Fordonsansvarig på ambulansenheten upplever att slitaget på bilarna har minskat, exempelvis på däck och bromsar.


Och allra sist i resultatredovisningen:

I början av projektet befarade några av ambulansförarna att det skulle ta längre tid att köra, men det visade sig vara tvärtom. Under utbildningstillfället gick det i genomsnitt 7 % snabbare när förarna körde Eco Driving än när de inte gjorde det.


Nu är alltså ambulansförarna såväl nyktra som varsamt körande, säkrare kan det knappast bli.

1 kommentar:

Oli sa...

Min första fundering blir ifall inte alla dessa övningstillfällen gör att utsläppen hamnar på runt plus/minus noll.