onsdag 6 februari 2008

Två fall och en lösning

Sopor förmultnar långsamt bland annat beroende av brist på bakterier.

Avloppsvatten innehåller oerhörda mängder bakterier.

Dubbla bekymmer alltså, så vad göra? Jo, naturligtvis blanda sopor och avloppsvatten och använda metanet från nerbrytningen till bränsle. Renare vatten, renare luft, renare mark och förnyelsebar energi alltså, och ytterst lättexporterat även till u-länder.

Närmast poetiskt självklart i efterhand.

(Via The green geek)

Inga kommentarer: